AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Artiče


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2022

Spremljanje: gostitelj - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - ulov askospor

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
17.6.2022 17.6.2022 konec primarnih okužb: 0
14.4.2022 14.4.2022 ulov askospor: 42 Šentjernej
6.4.2022 6.4.2022 ulov askospor: 39 Šentjernej
1.4.2022 1.4.2022 prvi izbruh askospor v naravi: 55 Šentjernej
10.3.2022 10.3.2022 askospore zrele (100 %) : Šentjernej