AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Artiče


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2019

Spremljanje: gostitelj - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - ulov askospor

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
14.6.2019 14.6.2019 konec primarnih okužb (100 %) :
19.3.2019 19.3.2019 prvi izbruh askospor v naravi: 39
12.3.2019 12.3.2019 prvi izbruh askospor v naravi: 11
7.3.2019 7.3.2019 prvi izbruh askospor v naravi: 28
5.3.2019 5.3.2019 askospore zrele (100 %) :