AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Artiče


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2017

Spremljanje: gostitelj - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - ulov askospor

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
15.6.2017 15.6.2017 konec primarnih okužb (100 %) :
7.4.2017 7.4.2017 ulov askospor: 371
5.4.2017 5.4.2017 prvi izbruh askospor v naravi: 153
13.3.2017 13.3.2017 askospore zrele (100 %) :