AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Artiče


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2016

Spremljanje: gostitelj - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - ulov askospor

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
20.6.2016 20.6.2016 konec primarnih okužb (100 %) :
4.3.2016 4.3.2016 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
25.2.2016 25.2.2016 askospore zrele (100 %) :