AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Godemarci


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2018

Spremljanje: lovilec spor - askospore zrele, lovilec spor - konec primarnih okužb, lovilec spor - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - askospore zrele

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
2.6.2018 2.6.2018 konec primarnih okužb (100 %) :
30.3.2018 30.3.2018 askospore zrele (100 %) :