AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Godemarci


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2017

Spremljanje: lovilec spor - askospore zrele, lovilec spor - konec primarnih okužb, lovilec spor - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - askospore zrele

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
10.6.2017 10.6.2017 konec primarnih okužb (100 %) :
5.4.2017 5.4.2017 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
23.3.2017 23.3.2017 askospore zrele (100 %) :