AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Kamnik


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2022

Spremljanje: ostalo - askospore zrele, ostalo - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
14.6.2022 14.6.2022 konec primarnih okužb (100 %) :
28.4.2022 28.4.2022 askospore zrele (100 %) :
28.3.2022 28.3.2022 askospore zrele (100 %) :