AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Kostanjevica na Krki


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2023

Spremljanje: gostitelj - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - ulov askospor

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
26.5.2023 26.5.2023 konec primarnih okužb (100 %) :
27.3.2023 27.3.2023 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
9.3.2023 9.3.2023 askospore zrele (100 %) :