AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Kostanjevica na Krki


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2022

Spremljanje: gostitelj - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - ulov askospor

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
17.6.2022 17.6.2022 konec primarnih okužb (100 %) :
10.3.2022 10.3.2022 askospore zrele (100 %) : Šentjernej