AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Savci


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2023

Spremljanje: lovilec spor - askospore zrele, lovilec spor - konec primarnih okužb, lovilec spor - prvi izbruh askospor v naravi, ostalo - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
19.5.2023 19.5.2023 konec primarnih okužb (100 %) :
27.3.2023 27.3.2023 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
15.3.2023 15.3.2023 askospore zrele (100 %) :