AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Savci


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2021

Spremljanje: lovilec spor - askospore zrele, lovilec spor - konec primarnih okužb, lovilec spor - prvi izbruh askospor v naravi, vazelinska stekelca - askospore zrele

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
26.5.2021 26.5.2021 konec primarnih okužb (100 %) :
11.3.2021 11.3.2021 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
11.3.2021 11.3.2021 askospore zrele (100 %) :