AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Bistrica ob Sotli


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2021

Spremljanje: lovilec spor - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
30.5.2021 30.5.2021 konec primarnih okužb (100 %) :
12.3.2021 12.3.2021 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
12.3.2021 12.3.2021 askospore zrele (100 %) :