AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Bistrica ob Sotli


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2016

Spremljanje: lovilec spor - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - askospore zrele, vazelinska stekelca - konec primarnih okužb, vazelinska stekelca - prvi izbruh askospor v naravi

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
27.5.2016 27.5.2016 konec primarnih okužb (100 %) :
14.3.2016 14.3.2016 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
10.3.2016 10.3.2016 askospore zrele (100 %) :