AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

Jugovzhodna Slovenija - UVHVVR
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
Artiče sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Artiče stara sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 24.10.2014 13:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Bizeljsko vinograd Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Blanca sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Črnc 2 njiva Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 10.3.2015 14:33 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Črnomelj vinograd Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Drašiči vinograd Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Kostanjevica na Krki sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Mali Podlog (Krško) njiva Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Mirna peč - začasna sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Otočec sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Piršenbreg sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 13.11.2016 01:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Poklek Podsreda-P 2013 njiva Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 16.8.2005 12:45 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Rodine pri Trebnjem APS sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Sremič vinograd Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Šentjernej sadovnjak - intenzivni Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 19.6.2008 20:54 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Šentjernej APS travnik, pašnik Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv Fito Zoo 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Jugovzhodna Slovenija - ARSO
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
CERKLJE - LETALIŠČE ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
ČRNOMELJ - DOBLIČE ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
HOČKO POHORJE - ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
KRŠKO - NEK ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
MALKOVEC ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
METLIKA ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
NOVO MESTO ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
TREBNJE ARSO neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Jugovzhodna Slovenija - DRSI
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Grafični prikaz Arhiv Fenologija rastlin Razvoj ŠO Datum in čas zadnjega podatka TEF (prag 10°C)
Elbl-2 DRSI neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Krško DRSI neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Miklavž DRSI neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 14.3.2024 08:00 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)
Trebnje DRSI neopredeljen Ikona: Grafični prikaz Ikona: Arhiv 20.4.2024 14:30 T<sub>EF</sub> (prag 10°C)

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje UVHVVR, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.