AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij z izračuni vsot efektivnih temperatur (VEF)

Izpis agrometeoroloških lokacij: Severovzhodna SlovenijaLokacija VEF Vrsta lokacije Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=
0 °C
Tprag=
7,3 °C
Tprag=
8 °C
Tprag=
10 °C
Dragatuš DRSI V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 941,1 306,1 263,0 161,9
Dravinjski vrh V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 969,9 314,5 265,8 159,5
Gačnik METOS V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 454,1 61,7 41,5 9,2
Gederovci DRSI V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 796,9 218,7 185,6 115,9
Godemarci V<sub>EF</sub> M, F 20.4.2024 859,2 260,2 222,6 137,3
Litmerk - bionomija in RLP V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 20.4.2024 972,0 317,2 267,8 159,4
Mačkovci DRSI V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 780,8 204,1 171,0 103,7
Maribor - BTŠ V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 20.4.2024 907,3 267,8 224,6 137,4
Meranovo V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 910,9 267,6 224,1 137,7
Moškanjci V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 859,3 249,8 210,5 124,0
Pohorski dvor V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 20.4.2024 873,2 246,7 205,3 125,3
Prosenjakovci DRSI V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 924,1 284,0 237,4 140,1
Ritoznoj V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 928,8 274,5 226,9 129,7
Savci V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 20.4.2024 861,6 252,2 214,6 127,4
Selnica ob Dravi V<sub>EF</sub> M, F 20.4.2024 871,0 247,7 209,1 128,4
Selo V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 20.4.2024 930,8 288,8 241,2 141,7
Stročja vas V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 973,8 328,0 280,7 177,2
Šentilj DRSI V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 807,2 229,1 195,9 121,9
Špičnik V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 805,3 217,4 184,5 115,4
Vidonci V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 880,7 251,4 206,9 123,4
Vitomarci V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 926,3 286,9 240,7 144,2
Zbigovci - RLP V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 20.4.2024 922,3 286,7 238,3 142,9
Zimica V<sub>EF</sub> M 20.4.2024 924,0 282,6 235,2 139,2
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos. Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.