AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij z izračuni vsot efektivnih temperatur (VEF)

Vir: ARSO
Izpis agrometeoroloških lokacij:Lokacija VEF Vrsta lokacije Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=
0 °C
Tprag=
7,3 °C
Tprag=
8 °C
Tprag=
10 °C
Artiče V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 4.495,6 2.369,7 2.195,9 1.733,1
Bizeljsko V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 5.12.2023 4.556,2 2.415,8 2.242,0 1.772,0
Blanca V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 5.12.2023 4.402,7 2.285,0 2.113,8 1.654,8
Črnomelj V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 5.12.2023 4.725,4 2.558,9 2.375,5 1.884,5
Drašiči V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 4.387,5 2.299,4 2.127,5 1.667,0
Elbl-2 DRSI V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 4.754,6 2.559,2 2.379,4 1.896,3
Kostanjevica na Krki V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 5.12.2023 4.588,9 2.478,6 2.302,8 1.831,7
Krško DRSI V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 4.415,5 2.295,4 2.126,0 1.676,5
Mali Podlog (Krško) V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 4.488,0 2.383,4 2.210,3 1.747,1
Miklavž DRSI V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 3.582,8 1.665,6 1.518,2 1.126,2
Otočec V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 4.476,1 2.362,7 2.187,7 1.729,8
Rodine pri Trebnjem APS V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 5.12.2023 4.151,5 2.163,5 2.001,9 1.560,1
Sremič V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 5.12.2023 4.317,6 2.223,0 2.052,9 1.605,0
Šentjernej APS V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 5.12.2023 4.535,5 2.406,2 2.228,7 1.750,7
Trebnje DRSI V<sub>EF</sub> M 5.12.2023 4.342,5 2.263,5 2.097,0 1.651,6
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos. Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.