AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Marezeige

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (515455, ZRS Koper)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije oljčnik
Koordinate D96: 40670 N, 405677 E
Nadmorska višina: 189 m
Parcela je na blagem južnem pobočju grebena Marezige, ki se raztega v osi vzhod – zahod. Na območju severnega do zahodnega robu parcele se začenja širok in plitev erozijski jarek, ki pa se poglablja in nadaljuje proti jugu in se izven parcele pridruži večjemu erozijskemu jarku. Najbližji vodotok Pinjevec (Rokava) je oddaljen 253 metrov.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Polodprta lega
Smer nagiba terena: 180°
Nagib terena: 10°
Profil terena: Raven
Urbanizacija: Nenaseljeno območje
Prisotnost stavb/betona: Ne

Zadnje meritve in izračuni na postaji ZRSKP Marezige na dan 24.2.2024 ob 23:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 7,6 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 3,7 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (24.2. 22:00 - 25.2. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (24.2. 22:00 - 25.2. 10:00) 7,2 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 76 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0,2 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 23.2. ob 11:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 1 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 24.2. ob 12:30 I
Ikona: Hitrost vetra (3 m) Hitrost vetra (3 m) 6,1 km/h M
Ikona: Smer vetra (3 m) Smer vetra (3 m) 110 ° M
Ikona: Sončno sevanje Sončno sevanje 0 W/m2 M
Ikona: TEF=0°C (23.2.) TEF=0°C (23.2.) 359,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (23.2.) TEF=7,3°C (23.2.) 54,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (23.2.) TEF=8°C (23.2.) 39,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (23.2.) TEF=10°C (23.2.) 8,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 5.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Marezeige (ZRS Koper) Trenutna postaja 189 m Dodaj
Truške (UVHVVR) 1,7 km 230 m Dodaj
Pradisiol (UVHVVR) 4,8 km 3 m Ravnine Dodaj
Koper*** (DRSI) 5,9 km 5 m Dodaj
Puče (UVHVVR) 6 km 275 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Kubed* (ARSO) 6,3 km 236 m Dodaj
Semedela (ZRS Koper) 8,2 km 149 m Dodaj
Purisima (UVHVVR) 8,3 km 50 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI