AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Šedem - RLP

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije
Koordinate D96: 99952 N, 536263 E
Nadmorska višina: 408 m

Zadnje meritve in izračuni na referenčni postaji Sremič na dan 2.3.2024 ob 16:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 10,3 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 6,8 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (1.3. 22:00 - 2.3. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (1.3. 22:00 - 2.3. 10:00) 4,7 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 79 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 1,8 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 2.3. ob 4:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 0 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 2.3. ob 3:30 I
Ikona: TEF=0°C (1.3.) TEF=0°C (1.3.) 349,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (1.3.) TEF=7,3°C (1.3.) 45,1 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (1.3.) TEF=8°C (1.3.) 26,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (1.3.) TEF=10°C (1.3.) 1,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 18.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 6998 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Vitis vinifera subsp. vinifera, (Šedem - RLP) 1.1.2023 2.8.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 6998 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Šedem RLP) 1.1.2023 1.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Sremič - RLP) 1.1.2022 15.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Zdole - breskev) 1.1.2024 / / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Zdole - breskev) 1.1.2024 / / Spremljanje
Cydia pyrivora (DANILEVSKY, 1947) (Zdole - hruška) 1.1.2024 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Sremič (UVHVVR) 7 km 466 m Prelazi (sedla, prevoji) Dodaj
Blanca (UVHVVR) 7,8 km 278 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Krško*** (DRSI) 9,2 km 167 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI