AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Črnova

Postaje na lokaciji:

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 133773,5 N, 511904,7 E
Nadmorska višina: 456 m

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia pomonella L. 24.4.2013 17.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 14.5.2013 17.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) 3.4.2023 17.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 3.4.2023 17.4.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Vanganel - breskev) 1.1.2022 16.4.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Izola - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Škofije - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke 11.4.2024 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 11.4.2024 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 11.4.2024 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Škofije J. zavijač) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Izola - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Škofije - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Škofije - zelenjava) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 26.4.2013 15.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 10.5.2012 15.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Bodkovci (vinska trta)) 4.4.2023 15.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Bodkovci (vinska trta)) 4.4.2023 15.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Gančani-jablana) 8.4.2023 12.4.2024 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke 1.1.2024 11.4.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 1.1.2024 11.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 10.4.2013 11.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šentjernej-VK) 1.1.2024 11.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šentjernej-VK) 1.1.2024 11.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Vanganel - breskev) 1.1.2022 10.4.2024 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Kline-Krško) 1.1.2009 4.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Ždinja vas) 1.1.2022 4.4.2024 / Spremljanje
Cydia pyrivora (DANILEVSKY, 1947) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Brezovska Gora) 1.1.2024 2.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Brezovska Gora) 1.1.2024 2.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Podvrh - sukači) 1.1.2024 29.3.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Podvrh - sukači) 1.1.2024 29.3.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Zdole - breskev) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Artiče - jablana) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Zdole - breskev) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Artiče - jablana) 1.4.2018 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia pyrivora (DANILEVSKY, 1947) (Zdole - hruška) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Šempeter pri Gorici) 1.1.2023 28.3.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Dombrava) 1.1.2023 28.3.2024 / Spremljanje
Halyomorpha halys (Piršenbreg - hruška) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 18.4.2013 25.3.2024 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Podvrh - RLP) 1.1.2022 22.3.2024 31.12.2022 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2019 15.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.3.2017 13.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 1.6.2023 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 21.3.2016 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2011 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 21.3.2011 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 11.3.2024 1.1.2024 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 30.3.2018 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 11.3.2011 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2010 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 14.3.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 14.3.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 14.3.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Črnova (UVHVVR) 0 km 453 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Črnova*** (DRSI) 3,6 km 304 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI