AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Gmajna - začasna

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (6, IHPS)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 121943,3 N, 515426,4 E
Nadmorska višina: 246 m
Postaja stoji na robu travnika. Teren je raven. (V neposredni bližini na SZ strani je zloženih nekaj bal.). V smeri JV (7m od postaje ) stoji okrog 6 m visoko gospodarsko poslopje. Na V (cca 20 m) in na J (15 m) strani od postaje travnik polkrožno omejuje lokalna asvaltna cesta. Na Z strani, nekoliko proti S je njiva. Obdelovalna zemljišča služijo pridelavi koruze in pšenice v kolobarju. Na Z in JZ strani (10 m ) se razprostira hmeljišče. Bližina gospodarskega poslopja na eni strani in hmeljišča na drugi lahko predstavlja oviro za izvajanje agrometeoroloških meritev.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1)
Nagib terena:
Profil terena: Raven
Urbanizacija: Vas

Zadnje meritve in izračuni na postaji Gmajna - Petrovče na dan 21.3.2024 ob 16:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura suhega termometra Temperatura suhega termometra 16,4 °C M
Ikona: Temperatura mokrega termometra Temperatura mokrega termometra 14,2 °C M
Ikona: Hitrost vetra (3 m) Hitrost vetra (3 m) 0 km/h M
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (Latkova vas) 975 hPa R
Ikona: Smer vetra (3 m) Smer vetra (3 m) 43 ° M
Ikona: TEF=0°C (18.4.) TEF=0°C (18.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C I
Ikona: TEF=7,3°C (18.4.) TEF=7,3°C (18.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C I
Ikona: TEF=8°C (18.4.) TEF=8°C (18.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C I
Ikona: TEF=10°C (18.4.) TEF=10°C (18.4.) 0,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 0 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Idared 1.1.2021 24.3.2022 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Gmajna - začasna (UVHVVR) Trenutna postaja 246 m Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Dodaj
Kasaze (UVHVVR) 1,6 km 279 m Obrobni del kotline Dodaj
Medlog* (ARSO) 2 km 241 m Kotline, kjer nastajajo jezera hladnega zraka Dodaj
Žalec (UVHVVR) 3,2 km 254 m Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Dodaj
Škofja vas (UVHVVR) 7,7 km 246 m Ravnine Dodaj
Črnova*** (DRSI) 8,8 km 304 m Dodaj
Latkova vas (UVHVVR) 9,2 km 279 m Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Dodaj
Šentrupert*** (DRSI) 9,7 km 280 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI