AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Lendava*

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (117, ARSO)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije
Koordinate D96: 158022,4 N, 611796,3 E
Nadmorska višina: 160 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji LENDAVA na dan 23.11.2020 ob 09:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (LENDAVA - TERME ARSO) 993 hPa R
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Lendava* (ARSO) 0 km 161 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI