AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Ampelografski vrt

Postaje na lokaciji:

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 92211,4 N, 396306,2 E
Nadmorska višina: 161 m
Postaja se nahaja v Kromberku znotraj ampelografskega vrta Biotehniške Fakultete. Pobočje je obrnjeno proti jugu in ima rahel naklon. V bližini postaje na SV strani se nahaja objekt.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW)
Smer nagiba terena: 195°
Nagib terena: 15°
Profil terena: Konveksen (izbočen)
Urbanizacija: Vas
Prisotnost stavb/betona: Ne
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Vogrsko (UVHVVR) 4,8 km 62 m Ravnine Dodaj
Bilje* (ARSO) 7,9 km 55 m Dodaj
Cerovo (Občina Brda) 8 km 157 m Dodaj
Bilje UVHVVR (UVHVVR) 8,3 km 55 m Ravnine Dodaj
Kozana (UVHVVR) 9 km 182 m Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Dodaj
Miren (UVHVVR) 9,9 km 47 m Ravnine Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI