AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Litmerk - bionomija in RLP

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (514779, KGZ Maribor), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 145853,1 N, 588373,1 E
Nadmorska višina: 314 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Litmerk na dan 27.2.2024 ob 23:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 7,7 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 7,1 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 6,5 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (27.2. 22:00 - 28.2. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (27.2. 22:00 - 28.2. 10:00) 7,6 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 92 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 24.2. ob 1:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 2 h I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (Godemarci) 990 hPa R
Ikona: TEF=0°C (26.2.) TEF=0°C (26.2.) 339,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (26.2.) TEF=7,3°C (26.2.) 64,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (26.2.) TEF=8°C (26.2.) 46,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (26.2.) TEF=10°C (26.2.) 9,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 3.1. I
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, (9.10.2023) 91, po trgatvi: konec zorenja lesa: 100 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Sauvignon (9.10.2023) 91, po trgatvi: konec zorenja lesa: 100 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Svetinje - bionomija in RLP) (9.10.2023) 91, po trgatvi: konec zorenja lesa: 100 % O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (9.10.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Svetinje - bionomija AŠ) (9.10.2023) odrasel osebek: 0 O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Vitis vinifera subsp. vinifera, 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Sauvignon 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Svetinje - bionomija in RLP) 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball 1.1.2022 9.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Svetinje - bionomija AŠ) 1.1.2022 9.10.2023 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Litmerk - bionomija in RLP (UVHVVR) Trenutna postaja 314 m Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Dodaj
Jeruzalem* (ARSO) 4,4 km 335 m Dodaj
Godemarci (UVHVVR) 9,2 km 212 m Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Dodaj
Savci (UVHVVR) 9,4 km 245 m Ravnine Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI