AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Šentjernej

Postaje na lokaciji:

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 76054,9 N, 526805,4 E
Nadmorska višina: 228 m
Merilna lokacija se nahaja sredi več deset ha intenzivno sadjarskega kompleksa jablane. Lega je skoraj odprta, z rahlim nagibom neposredno proti J. Na lokaciji se spremlja populacija labolčnega zavijača s pomočjo feromonskih vab.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW)
Smer nagiba terena: 180°
Nagib terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen)
Urbanizacija: Nenaseljeno območje
Prisotnost stavb/betona: Ne
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Šentjernej (UVHVVR) 0,1 km 231 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Kostanjevica (UVHVVR) 5,6 km 165 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Otočec (UVHVVR) 9 km 198 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI