AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=11

Veliki Gaber - bionomija AŠ - vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 18.7.2023 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
18.7.2023 18.7.2023 77 Začetek dotikanja jagod 80 %
17.6.2023 17.6.2023 66 60% odpadlih cvetnih kapic 1 %