AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=21

Bertoki - paradižnik - paradižnik (Lycopersicon esculentum Mill.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 10.4.2024 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
10.4.2024 10.4.2024 17 Sedmi list na glavnem poganjku je razgrnjen 100 %
29.3.2024 29.3.2024 16 Šesti list na glavnem poganjku je razgrnjen 100 %
28.3.2024 28.3.2024 15 Peti list na glavnem poganjku je razgrnjen 100 %
8.3.2024 8.3.2024 15 Peti list na glavnem poganjku je razgrnjen 70 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2023
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2022