AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Ložnica pri Žalcu-P4 - pšenica (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 12.7.2011 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
12.7.2011 12.7.2011 89 Polna zrelost: zrnje trdo, z nohtom ga težko razpolovimo
28.6.2011 28.6.2011 77 Pozna mlečna zrelost
9.6.2011 9.6.2011 69 Konec cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo
17.5.2011 17.5.2011 33 Tretje kolence vsaj 2 cm nad 2. kolencem
4.5.2011 4.5.2011 31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja