AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=1

Žalec-P5 - ječmen (Hordeum vulgare L.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 12.7.2010 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
12.7.2010 12.7.2010 92 Prezorevanje: zrnje zelo trdo, pod pritiskom nohta palca se ne udre
28.6.2010 28.6.2010 83 Zgodnja voščena zrelost
16.6.2010 16.6.2010 71 Vodena zrelost: prva zrna dosegla polovico končne velikosti
26.5.2010 26.5.2010 34 Četrto kolence vsaj 2 cm nad 3. kolencem
10.5.2010 10.5.2010 31 Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja
29.4.2010 29.4.2010 22 Dva stranska poganjka zaznavna
19.4.2010 19.4.2010 13 Trije listi razgrnjeni
13.4.2010 13.4.2010 12 Dva lista razgrnjena