AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Pojasnila k modelu

V modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa so vključene referenčne lokacije, kjer stojijo agrometeorološke postaje, se spremlja fenologija jablane in spremljajo izbruhi askospor. To pomeni, da izračunani pogoji prikazujejo možnost nastanka primarnih okužb le za izbrano lokacijo. Vendar pa lahko uporabnik z spremembo parametrov (relativna zračna vlaga, omočenost lista, čas trajanja prekinitve pogojev mokrega lista ali fenofazo) sam korigira izračun glede na pogoje, ki veljajo za njegovo lokacijo (slika spodaj, B).

Na referenčnih lokacijah se na agrometeorološki postaji v času izračunavanja pogojev za primarno okužbo izvede vzdrževalni pregled senzorjev 1×mesečno. V agrometeorološki informacijski sistem UVHVVR so v okviru izvajanja strokovnih nalog iz zdravstvenega varstva rastlin vključene samodejne agrometeorološke postaje proizvajalca ADCON telemetry, ki pošiljajo podatke na 30 minut. Ti podatki se preračunajo na urne vrednosti, ki se v modulu uporabljajo za izračun pogojev. Izmerjeni podatki gredo čez osnovno kontrolo kakovosti podatkov (logične napake, meritve izven mej senzorja).

Za vključitev postaj drugih proizvajalcev morajo biti izdelani spletni servisi, ki bi omogočili uvoz podatkov zunanjega vira v obstoječi agrometeorološki informacijski sistem.

Modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa prikazuje beleženje pojava primarnih okužb. Nekateri modeli uporabljajo za začetek beleženja okužb s škrlupom vsoto efektivnih temperatur. T 300 °C (nad 0 °C, od 1. januarja dalje). Zaradi vedno večjega pojava ekstremnih vremenskih pogojev, v katerih so bile na podlagi preteklih beleženj, v službi za varstvo rastlin Slovenije, zabeležene zrele askospore pred nastopom te vsote, smo določili, da se okužbe s škrlupom začnejo računati z datumom, ko so hkrati izpolnjeni vsi trije naslednji pogoji:

  1. BBCH najmanj 52 - faza "Konec nabrekanja" (vnese prognostik v agrometeorološki informacijski sistem v modul fenologije rastlin).
  2. stadij: zrele askospore (vnese prognostik v agrometeorološki informacijski sistem v modul fenologije ŠO).
  3. padavine: prve zabeležene padavine že v času 24 ur pred zabeleženo zrelostjo askospor.

Ko so ti pogoji izpolnjeni oz. vneseni v agrometeorološki informacijski sistem, lahko uporabnik z izbiro leta opazovanja, fenološke postaje spremljanja škrlupa in jablane (slika spodaj, A) zažene izpis beleženja pogojev za nastanek primarnih okužb (klik na gumb »Izračun«, slika spodaj). Na nekaterih lokacijah se lahko fenologija jablane spremlja na več sortah.

okužbe na plodovih in listih
Okužbe plodičev z jablanovim škrlupom (levo), pege jablanovega škrlupa na listih (na sredini), močno okužen list (desno).