AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Lokacije spremljanja pojava jabolčnega zavijača

CELJSKA IN KOROŠKA REGIJA

Šentjur
Ponikva-Slom
Kasaze
Braslovče - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Slovenske konjice - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Črnova Gradiščnik - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)

ŠTAJERSKA REGIJA

Savci - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Selnica ob Dravi - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Godemarci - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Selo - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Stara Nova vas - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Pohorski dvor
Maribor BTŠ

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Kline Krško
Boldraž Metlika
Blanca (v sadovnjaku konfuzija, zato ni spremljanja ulovov), samo izpis VEF
Loka pri Zidanem mostu (v sadovnjaku konfuzija, zato ni spremljanja ulovov), samo izpis VEF
Šentjernej
Rodine pri Trebnjem
Artiče

ZAHODNA SLOVENIJA

Šempeter pri Novi gorici
Dombrava
Čelje
Prelože
Šmarje pri Kopru

OSREDNJA SLOVENIJA

KAMNIK