AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

AGROMET in zdravstveno varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v okviru izvajanja svojih dejavnosti beleži podatke vremenskih postaj in zbira podatke fenoloških opazovanj kmetijskih rastlin. Vedno večja dostopnost razpoložljivih informacijskih tehnologij (programje, meritve, modeli, telekomunikacije, splet, GIS), je omogočila natančnejše spremljanje pojava škodljivih organizmov v realnem času in napovedi pojava in širjenja bolezni in škodljivcev v rastlinski pridelavi. Tako so meritve, modeli,napovedi in obveščanje postali tudi osnovni del agrometeorološkega informacijskega sistema.