Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Litmerk

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenzivnem vinogradu, v naselju Litmerk pri Ormožu.Vinska trta doseže višino 2,2m. Gre za popolnoma odprto in proti SV nagnjeno lego, 50 m oddaljeno od vrha griča. 50m proti zahodu stoji gospodarsko poslopje. Teren je izbočen.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 330 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 65°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

27388 Litmerk
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.06.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 5.8.2020 03:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista 10 U 5.8.2020 03:30 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 13.24 °C 5.8.2020 03:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 95.82 % RH 5.8.2020 03:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 04.08.2020 2,621.3 I 02.01.2020
73.0 04.08.2020 1,314.1 I 31.01.2020
80.0 04.08.2020 1,208.8 I 31.01.2020
100.0 04.08.2020 924.2 I 31.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte in sadjarstva na območju občine Ormož.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem vinogradu, v naselju Litmerk pri Ormožu. Gre za popolnoma odprto in proti SV nagnjeno lego, 50 m oddaljeno od vrha griča. 50m proti zahodu stoji gospodarsko poslopje. Teren je izbočen.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Litmerk (5).jpg

postaja s senzorji v vinogradu

Litmerk (2).jpg

oddaljena slika postaje z okoliško dolino

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.