Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Vidonci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v vrsti intenzivnega vinograda v naselju Vidonci na Goričkem. Trta doseže višino 2m. Pobočje je odprto, v bližini ni gradbenih objektov. Najbližje so objekti 60 m SV od postaje. Teren je izbočen in nagnjen proti JV.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 338 m
Nagib terena: 16° Smer nagiba terena: 200°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, antropogena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

42838 Vidonci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.09.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 10 U 5.8.2020 04:30 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 13.25 °C 5.8.2020 04:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 100 % RH 5.8.2020 04:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine mm


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 04.08.2020 2,524.4 I 02.01.2020
73.0 04.08.2020 1,246.8 I 31.01.2020
80.0 04.08.2020 1,143.8 I 01.02.2020
100.0 04.08.2020 871.1 I 03.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte in sadjarstva na območju zahodne polovice Goričkega.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vrsti intenzivnega vinograda v naselju Vidonci na Goričkem. Trta doseže višino 2m. Pobočje je odprto, v bližini ni gradbenih objektov. Najbližje so objekti 60 m SV od postaje. Teren je izbočen in nagnjen proti JV.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Vidonci (4).jpg

Postaja na pobočju vinograda

Vidonci (2).jpg

Postaja z vrha griča.

Vidonci.jpg

Postaja s ceste. Pod vinogradom zaraščena površina.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.