Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Tacen

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v kolekcijskem vinogradu g. Najdiča v Tacnu. 50 m SV od nasada je reka Sava, v JV smeri se nadaljuje naselje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Kotline, kjer nastajajo jezera hladnega zraka Nadmorska višina: 302 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Vas Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, tipična
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27389 Tacen
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.04.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 19.9.2018 05:30 Padavine na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 99,93 % RH 19.9.2018 05:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura 2 m 12,92 °C 19.9.2018 05:30 Temperatura na višini 2 m
Hitrost vetra 0,15 km/h 19.9.2018 05:30
Smer vetra 11,78 ° 19.9.2018 05:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 18.09.2018 3.464,3 I 02.01.2018
7,3 18.09.2018 1.975,7 I 06.01.2018
8,0 18.09.2018 1.850,8 I 06.01.2018
10,0 18.09.2018 1.505,8 I 30.03.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tip A 733 s senzorji za merjenje temperature, padavin, relativne zračne vlage, omočenosti listov in vetra. Postavljena je v kolekcijskem vinogradu g. Najdiča.
Opis lokacije postaje:
Postaja leži vmanjšem vinogradu v naselju Brod v neposredni bližini reke Save (< 50 m). Lega je nižinska, zaprta, vlažna in kot taka ugodna za spremljanje bolezni vinske trte.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27389 Tacen
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.05.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 03.07.2007
Tip postaje: A733, Merilna postaja

Tacen_1.jpg

Tacen_2.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.