Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Zavrhek

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja v sadovnjaku jablan. Teren je rahlo nagnjen proti J.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 340 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rendzina, na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in reč.vršaju, rjava
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37907 Zavrhek
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.10.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 2.1 °C 28.11.2021 23:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 98.6 %RH 28.11.2021 23:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 28.11.2021 23:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0.2 mm 28.11.2021 23:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 502.1 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 58.2 I 21.01.2021
8.0 29.11.2021 38.9 I 21.01.2021
10.0 29.11.2021 9.8 I 22.01.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A733GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 1,5m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 3m višine. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni jablan in krompirja. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v sadovnjaku jablan. Teren je rahlo nagnjen proti J. Poleg kmetijsko stanovanjskega objekta na JV strani cca 250m oddaljeno od postaje se v okolici ne nahaja noben objekt ali cesta. Na S strani cca 150m od postaje teče reka. Na Z in J strani cca 300m od postaje sadovnjak in travnik obdaja gozd. Nadmorska višina je 339,71m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Zavrhek 1.jpg

Zavrhek 2.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.