Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Moškanjci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena na odprti lokaciji na območju poljedelskih površin v bližini naselja Moškanjci. V bližini ni nobenih stavb.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 213 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27387 Moškanjci nadomestna
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.04.2019
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 26.62 °C 4.7.2020 16:00
Relativna vlaga 2 m 40.81 % RH 4.7.2020 16:00
Temperatura 20 cm 28.38 °C 4.7.2020 16:00
Relativna vlaga 20 cm 42.54 % RH 4.7.2020 16:00
Temperatura tal 5 cm 23.41 °C 4.7.2020 16:00
Padavine 0 mm 4.7.2020 16:00
Vlaga v tleh (globina: 30 cm) 41.41 kPa 4.7.2020 16:00
Vlaga v tleh (globina: 20 cm) 52.96 kPa 4.7.2020 16:00
Vlaga v tleh (globina: 10 cm) 79.2 kPa 4.7.2020 16:00
Omočenost lista 0 U 4.7.2020 16:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 03.07.2020 1,840.4 I 05.01.2020
73.0 03.07.2020 831.5 I 31.01.2020
80.0 03.07.2020 754.5 I 31.01.2020
100.0 03.07.2020 558.2 I 01.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena na odprti lokaciji na območju poljedelskih površin v bližini naselja Moškanjci. V bližini ni nobenih stavb.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.04.2019
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.01.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 23.12.2016
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.