Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Moškanjci - 42845

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena na odprti lokaciji na območju poljedelskih površin v bližini naselja Moškanjci. V bližini ni nobenih stavb.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 213 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 10,68 °C 21.8.2017 02:00
Relativna vlaga 2 m 99,14 % RH 21.8.2017 02:00
Padavine 0.2 mm 0 mm 21.8.2017 02:00
Temperatura 20 cm 9,51 °C 21.8.2017 02:00
Relativna vlaga 20 cm 100 % RH 21.8.2017 02:00
Temperatura tal 18,64 °C 21.8.2017 02:00
Omočenost lista 2 m 10 U 21.8.2017 02:00
Omočenost lista 20 cm 10 U 21.8.2017 02:00
Vlaga v tleh 10 cm 26 kPa 21.8.2017 02:00
Vlaga v tleh 20 cm 27 kPa 21.8.2017 02:00
Vlaga v tleh 30 cm 193 kPa 21.8.2017 02:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 20.08.2017 3.024,5 I 13.01.2017
7,3 20.08.2017 1.703,9 I 22.02.2017
8,0 20.08.2017 1.593,9 I 23.02.2017
10,0 20.08.2017 1.298,7 I 23.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev (temperatura, relativna zračna vlaga, omočenost listja in količina padavin) ter merjenje temperature tal na globini 5 cm. Postaja služi napovedovanju bolezni in škodljivcev v poljedelstvu. OPOMBA: Postaja je bila v obdobju od marca do 22.12.2016 v okvari, zato za to obdobje niso na voljo arhivski podatki.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena na odprti lokaciji na območju poljedelskih površin v bližini naselja Moškanjci. V bližini ni nobenih stavb.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.