Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Češnjevek (Cerklje)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na robu njive, južno od naselja. V okolici so njive in travniki, lokacija je ravninska. V smeri proti severu je vrh Krvavec.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 405 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Vas Tip tal: distrična rjava tla, na piroklastičnih kamninah, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

855696 Češnjevek (Cerklje)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 25.10.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 20.6.2018 16:30
Temperatura 2 m 27,83 °C 20.6.2018 16:30
Relativna vlaga 2 m 48,71 % RH 20.6.2018 16:30
Omočenost lista 1,5 m 0 20.6.2018 16:30
Temperatura 20 cm 32,03 °C 20.6.2018 16:30
Relativna vlaga 20 cm 58,15 % RH 20.6.2018 16:30
Omočenost lista 20 cm 0 U 20.6.2018 16:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 19.06.2018 1.442,5 I 02.01.2018
7,3 19.06.2018 696,7 I 06.01.2018
8,0 19.06.2018 637,9 I 06.01.2018
10,0 19.06.2018 481,7 I 03.04.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Poljedelska
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
češnjevek 1.jpg

slika postaje

češnjevk2.jpg

slika postaje

češnjevk3.jpg

slika postaje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.