Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Škofja vas

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 246 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

512057 Škofja vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.04.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Sončno sevanje 0.2 W/m2 29.11.2021 01:00 Sončno obsevanje na višini 2 m
Padavine 0 mm 29.11.2021 01:00 Padavine na višini 2 m
Temperatura (2 m) 0 °C 29.11.2021 01:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH 29.11.2021 01:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 8 U 29.11.2021 01:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Hitrost vetra (3 m) 0 km/h 29.11.2021 01:00 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 19 ° 29.11.2021 01:00 Smer vetra na višini 3 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 29.11.2021 436.4 I 01.01.2021
7.3 29.11.2021 70.5 I 21.01.2021
8.0 29.11.2021 53.0 I 22.01.2021
10.0 29.11.2021 23.6 I 04.02.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

49151 Škofja vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.12.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 11.04.2021
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.