Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Škofja vas

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 246 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

49151 Škofja vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.12.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 14.62 °C 19.8.2019 06:00
Relativna vlaga 2 m 100 % RH 19.8.2019 06:00
Omočenost lista 10 U 19.8.2019 06:00
Temperatura tal 5 cm 22.07 °C 19.8.2019 06:00
Hitrost vetra 0.05 km/h 19.8.2019 06:00
Smer vetra 222.02 ° 19.8.2019 06:00
Sončno sevanje 1.56 W/m2 19.8.2019 06:00
Padavine 0 mm 19.8.2019 06:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 18.08.2019 2,781.0 I 02.01.2019
73.0 18.08.2019 1,449.2 I 17.01.2019
80.0 18.08.2019 1,343.4 I 17.01.2019
100.0 18.08.2019 1,071.3 I 04.03.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je postavljena z namenom zbiranja agromemeteoroloških podatkov. Ima razširjen nabor senzorjev.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
49151_1.JPG

49151_1a.JPG

49151_2.JPG

49151_3.JPG

49151_4.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.