Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Selnica ob Dravi

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Vremenska postaja je postavljena na zemljišču KZ Selnica ob Dravi, v bližini hladilnice sadja. Lega je skoraj popolnoma odprta, le na JZ je hladilnica sadja, ki je od vremenske postaje oddaljena najmanj 50 m . V bližini vremenske postaje (severno) se nahajajo nasadi jablane KZ Selnica ob Dravi (najmanj 100 m oddaljeni). Teren okrog vremenske postaje je raven.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 311 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 38°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

49160 Selnica ob Dravi
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.12.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 3 °C 1.12.2021 07:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 81.1 %RH 1.12.2021 07:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 1.12.2021 07:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Sončno sevanje 1.3 W/m2 1.12.2021 07:30 Sončno obsevanje na višini 2 m
Padavine 0 mm 1.12.2021 07:30 Padavine na višini 2 m
Hitrost vetra (3 m) 7.7 km/h 1.12.2021 07:30
Smer vetra (3 m) 255.5 ° 1.12.2021 07:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 01.12.2021 3,914.5 I 01.01.2021
7.3 01.12.2021 1,933.5 I 21.01.2021
8.0 01.12.2021 1,787.3 I 21.01.2021
10.0 01.12.2021 1,403.5 I 23.02.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Tip vremenske postaje je ADCON A753GSM. Na postajo je nameščen senzor za temperaturo in relativno zračno vlago (na višini 2m od tal), senzor za merjenje smeri in hitrosti vetra (2,8 m od tal), senzor za omočenost listja (1,5 m od tal), senzor za merjenje količine padavin (zgornji rob posode 1,5 m od tal), senzor za merjenje sončnega sevanja (2m od tal) ter senzor za merjenje temperature tal (na globini 20 cm). Postaja se uporablja za napoved pojava bolezni in škodljivcev v sadjarstvu na širšem območju Selnice ob Dravi.
Opis lokacije postaje:
Vremenska postaja je postavljena na zemljišču KZ Selnica ob Dravi, v bližini hladilnice sadja. Lega je skoraj popolnoma odprta, le na JZ je hladilnica sadja, ki je od vremenske postaje oddaljena najmanj 50 m. V bližini vremenske postaje (severno) se nahajajo nasadi jablane KZ Selnica ob Dravi (najmanj 100 m oddaljeni). Teren okrog vremenske postaje je raven.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
ADCON - SELNICA - A753_bp.jpg

Bližnji posnetek vremenske postaje.

ADCON - SELNICA - A753_1_op.jpg

Oddaljeni posnetek vremenske postaje.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.