Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Pesnica

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v sadovnjaku intenzivne pridelave jabolk, v bližini naselja Pesnica pri Mariboru, v kraju Gačnik. Zato jo tekom vegetacije v nepostedni bližini obdajajo šibko rastoča drevesa jablane. 150 m v smeri severovzhoda je majhen listnati gozd. Lega je odprta proti JV z rahlim nagibom površja v smeri zahoda. Najbližje ovire so gospodarska poslopja v oddaljenosti 50 m na severni strani. Gre za nekoliko višji obrobni del kotline.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 303 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25158 Pesnica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.06.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43 A, 2211 Pesnica pri Mariboru (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 6 U 4.9.2018 07:30 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 15,38 °C 4.9.2018 07:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 97,12 % RH 4.9.2018 07:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 4.9.2018 07:30 Padavine na višini 2 m
Hitrost vetra 0 km/h 4.9.2018 07:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 18.09.2018 3.230,6 I 02.01.2018
7,3 18.09.2018 1.866,9 I 06.01.2018
8,0 18.09.2018 1.750,6 I 06.01.2018
10,0 18.09.2018 1.430,6 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Postaja je v lasti občine Pesnica, za njo skrbi KGZS Zavod Maribor, ki izvaja redne preglede postaje in njeno vzdrževanje vsaj 1x na leto. Postaja služi napovedovanju bolezni in škodljivcev v sadjarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu na območju občine Pesnica.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v sadovnjaku intenzivne pridelave jabolk, v bližini naselja Pesnica pri Mariboru, v kraju Gačnik. Zato jo tekom vegetacije v nepostedni bližini obdajajo šibko rastoča drevesa jablane. 150 m v smeri severovzhoda je majhen listnati gozd. Lega je odprta proti JV z rahlim nagibom površja v smeri zahoda. Najbližje ovire so gospodarska poslopja v oddaljenosti 50 m na severni strani. Gre za nekoliko višji obrobni del kotline.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Pesnica (2).jpg

postaja v nasadu iz vzhoda

Pesnica.jpg

postaja v nasadu jablan s severa

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.