Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Šentilj

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja leži v intenzivnem vinogradu , ki s svojo vegetacijo doseže višino 2-2,3m. Postaja leži 80 m nad lokalno cesto na jugu in 30 m pod stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem na vrhu vzpetine v smeri severa. Teren je strm, nagnjen proti JZ. Postaja je 10m od vrha hriba in dvignjena nad dolino cca. 40m nadmorske višine.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 358 m
Nagib terena: 21° Smer nagiba terena: 220°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Vas Tip tal: evtrična rjava tla, na paleocenskem in krednem flišu, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

24379 Šentilj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.06.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 9 U 23.7.2018 05:00 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 15,58 °C 23.7.2018 05:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 98,29 % RH 23.7.2018 05:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 23.7.2018 05:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.07.2018 2.284,7 I 02.01.2018
7,3 22.07.2018 1.241,6 I 06.01.2018
8,0 22.07.2018 1.156,3 I 06.01.2018
10,0 22.07.2018 924,1 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja v lasti občine Šentilj. Ima osnovni nabor senzorjev, ki jih vsaj 1x letno pregleduje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje škodljivcev in bolezni vinske trte in sadnih rastlin na območju občine Šentilj.
Opis lokacije postaje:
Postaja leži v intenzivnem vinogradu , ki s svojo vegetacijo doseže višino 2-2,3m. Postaja leži 80 m nad lokalno cesto na jugu in 30 m pod stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem na vrhu vzpetine v smeri severa. Teren je strm, nagnjen proti JZ. Postaja je 10m od vrha hriba in dvignjena nad dolino cca. 40m nadmorske višine.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Sentilj (5).jpg

postaja v vinogradu

Sentilj (3).jpg

bližnji posnetek proti jugu

Sentilj (1).jpg

postaja v vinogradu z dolino v ozadju

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.