(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Hladno in deževno vreme z obilnimi padavinam v zadnjih 5 dneh je na različnih lokacijah v savinjski dolini padlo od 50 mm ter tudi do več ko 100 mm padavin, ...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Iz ulova spor je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah prisotne nad kritično mejo. Ugodne vremenske razmere ter množična prisotnost spo...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Trenutno so ugodni vremenski pogoji za razvoj hmeljeve peronospore kljub dejstvu, da spore na večini lokacij ne presegajo kritične meje je nevarnost razvoja ...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
RAST IN RAZVOJ HMELJA V prvi dekadi junija ponovno beležimo nadpovprečno količino padavin primerjalno s tridesetletnim povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo ...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
RAST IN RAZVOJ HMELJA Za rastne razmere v maju lahko rečemo, da je bilo predvsem v drugi dekadi nadpovprečno deževno, skupno je padlo 45 mm padavin, in je bilo kar za 13 mm več o...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek