75. VARSTVO HMELJA - 29.07.2020 09:12 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

Iz ulova spor je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah prisotne nad kritično mejo. Ugodne vremenske razmere ter množična prisotnost spor na vseh lokacijah ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj hmeljeve peronospore. Prav tako smo v zadnjem obdobju na različnih lokacijah v savinjski dolini beležili pogoste in obilne padavine, v kratkem času je skupno padlo tudi do 85 mm padavin, ki so izprale fungicidni nanos iz rastlin. Svetujemo vam, da hmeljišča nemudoma zaščitite. V tem času bi dali prednost bakrovima pripravkoma - Badge, ki ga uporabite v odmerku 7,14 kg/ha ali Cuprablau Z 35 WP, ki ga uporabite v odmerku 5,5 kg/ha. V kolikor v nasadih nimate težav z hmeljevo peronosporo lahko uporabite tudi Folpn 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha vendar pa morate pri Savinjskem goldingu že paziti na karenco, ki za omenjeni pripravek znaša 21 dni . V nasadih hmelja v katerih opazite bolezenska znamenja vam svetujemo uporabo pripravka Alliete Flash, ki ga v tem času uporabite v polnem odmerku 6, 25 kg/ha. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Ortivi in Zaftri AZT 250 SC 20 m (1 in 2 red), Folpanu 80 WDG 30 m (1 in 2 red), Cuprablau Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), Badge 40 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri pripravku Alliete Flash 15 m 1 red in 5 m vode 2 reda. Ponovno vas naj opozorimo, da je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.

 

Hmeljeva pepelovka

 

Prav tako kot za hmeljevo peronosporo so tudi za hmeljevo pepelovko trenutno ugodni pogoji za razvoj le te. Svetujemo vam, da v vseh nasadih preventivno uporabite enega od pripravkov namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha.

 

Hmeljeva pršica

 

V hmeljiščih večino opažamo manjšo populacijo pršice. Vendar vas opozarjamo, da je potrebno hmeljišča skrbno pregledati. Še posebej bodite pozorni v hmeljiščih, kjer do sedja niste uporabili nobenega akaricida. Sistemični insekticid/akaricid Movento je mestoma začel popuščati in se v hmeljiščih, kjer je bil uporabljen, pojavlja pršica večina na zgornjem delu rastlin in ne samo na primarnih listih, temveč že tudi na sekundarnih. V tem času vam priporočamo, da uporabite akaricid Kanemite SC v odmerku od 3,3-3,6 l/ha (odvisno od fenofaze razvoja). Več o načinu delovanja Kanemite si preberite v prejšnji št. HI.

 

Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka Milbeknock in Koromite. Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba omejena. Pred uporabo akaricida Milbeknock ali Koromite se morate obvezno posvetovati s svojim kupcem hmelja!

 

Koruzna vešča

 

V začetku druge dekade julija se je pričel let 2. generacije koruzne vešče, ki je na lokaciji Roje pri Žalcu zelo številčna. V juliju se je na Rojah na svetlobno vabo ulovilo skupno 212 metuljev, v Žalcu samo 6. V eni loči smo do sedaj ulovili maksimalno 35 metuljev. Po vseh predvidevanjih in izračunih naj bi v naslednjih dneh že našli prve izlegle gosenice, ki jih do sedaj še nismo opazili.

Za zatiranje koruzne vešče imamo na razpolago pripravke Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. Kurstaki kot tudi Karate Zeon 5 CS, katerega uporabite v primeru, ko imate v hmeljišču hmeljevega bolhača. Namreč Agree WG in Lepinox plus imata dobro delovanje, če je pH vode 6,5 (glejte spodnja navodila).

 

OPOZORILO:

Biološki pripravki na osnovi a.s. Bacillus thuringiensis so občutljivi na pH vode, trdote vode (na splošno kvaliteto vode), zato je priporočljivo uporabiti poleg pripravek npr. pH minus, ki je tekoče mineralno gnojilo na osnovi fosforja in dušika za uravnavanje kislosti škropilne brozge, da preprečujemo hitro hidrolizo alkalno občutljivih sredstev, med katere sodita Agree in Lepinox plus.

Uporaba PH minus-a:

  • za znižanje pH vrednosti vode: pripravek PH minus damo v vodo vedno pred ostalimi sredstvi, da najprej uravnamo pH vode. Odmerek pripravka je odvisen od trdote vode. Priporočljivo je začeti z manjšim odmerkom pripravka (44 ml/100 L vode). Ob uporabi pH minusa se voda obarva rahlo vijolično. Če pri pripravi brozge opazimo pojav rahlega neskladja, dodamo še okoli 10 ml sredstva na 100 L vode, oz. nadaljujemo, dokler brozga ne doseže zadovoljive suspenzibilnosti. Pri odmerku 74-104 ml pripravka na 100 L vode lahko znižamo pH vrednost iz 8 na 6,5. Vrednost pH lahko kontroliramo s pH lističi ali pH metrom.

Hmeljev bolhač – poletna generacija

 

Pred 14 dnevi, okrog 10. julija, smo na območju Savinjske doline našli prve hrošče hmeljevega bolhača poletne generacije. Trenutno je bolhač prisoten predvsem na sortah Savinski golding in Celeia, na katerih ima večjo preferenco. Pozorni morate biti, ker so bolhači prisotni predvsem v zgornjem delu na višini višje od 4 metrov in sicer že povzročajo škodo na oblikovanih storžkih. Sedaj jih zlahka opazite na mladih listih in cvetovih. Njegova populacija bo še naraščala in bo predvidoma dosegla svoj vrh v začetku avgusta pa vendar vam v hmeljiščih, kjer so prisotni že sedaj priporočamo uporabo kontaktnega na podlagi a.s. lambda-cihalotrin (Karis 10 CS ali Karate Zeon 5 CS).

 


Datum objave obvestila: 29.07.2020 09:12
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS