Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
|

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
|

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor
|

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec
|

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri Hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica
|

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Šmihelska cesta 14, SI-8000 Novo mesto
|