80. Varstvo hmelja - 06.08.2020 15:57 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

Hladno in deževno vreme z obilnimi padavinam v zadnjih 5 dneh je na različnih lokacijah v savinjski dolini padlo od 50 mm ter tudi do več ko 100 mm padavin, so izprale fungicidni nanos iz rastlin. Zaradi izredno ugodnih pogojev za razvoj hmeljeve peronospore kakor tudi ob dejstvu, da so spore prisotne na vseh lokacijah vam svetujemo, da takoj ko bo mogoče opravite škropljenje hmeljišč. Ob dejstvu, da je bilo zaradi obilice padavin skozi cel juliji (skupna je padlo 284 mm padavin Slika 1) oteženo izvajanje aplikacije FFS so marsikatera hmeljišča ostala nezaščitena tudi več kot 14 dni. V takšnih primerih vam svetujemo uporabo pripravka Alliete Flash v polnem odmerku 6, 25 kg/ha v kombinaciji z polovičnim odmerkom Folpna 80 WDG (2,34 kg/ha). Omenjene kombinacije ne smete uporabljati v nasadih Savinjskega goldinga zaradi karence saj le ta znaša pri Folpnau 80 WDG 21 dni. . Prav tako pri uporabi pripravka Alliete Flash odsvetujemo mešanje s foliarnimi gnojili, pripravki na osnovi bakra ter močili. V nasadih Savinjskega goldinga vam tako za zaključno škropljenje svetujemo uporabo pripravka Revus v odmerku 1,6 l/ha. V nasadih poznih sort imate še vedno možnost uporabe pripravkov na osnovi a.s. azoksistrobin kot sta Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC, ki ju uporabite v odmerku 1,6 l/ha. Bodite pozorni na karenco, ki pri omenjenih sredstvih znaša 28 dni.

Hmeljeva pepelovka

 

Še vedno velja, da prav tako kot za hmeljevo peronosporo so tudi za hmeljevo pepelovko trenutno ugodni pogoji za razvoj le te. Svetujemo vam, da v vseh nasadih preventivno uporabite enega od pripravkov namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha. Opozoriti pa vas moramo, da smo v tem času v že kar nekaj nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek opazili pojav pepelovke zato vam v takih primerih svetujemo, da poleg enega od zgoraj omenjenih sredstev dodate tudi pripravek Systhane 20 EW.

 

 

Hmeljeva pršica

 

Za hmeljevo pršico v kolikor je niste uspeli zatreti pred dežjem, še vedno velja opozorilo, da natančno pregledate hmeljišča in če v nasadih najdete pršico, da jo zatrete. Pred nami naj bi bili topli dnevi v takih pogojih se pršica hitro prerazmnožil. V spodnji preglednici imate seznam dovoljenih akaricidov, ki bi jih lahko uporabili, paziti morate, d ase lahko posamezni uporabijo le 1-krat letno, razen pripravka Vertimec PRO. Pri Vertimec-u in Nissorun-u morate biti pozorni na karenco, ki je 28 dni. V tem času bi najprimernejši Kanemite SC pri večini sort hmelja glede karence in širokega spektra delovanja na različne stadije pršice (od jajčec do odraslih pršic). Kanemite SC se lahko meša z insekticidi in fungicidi, razen z a.s. Al-fosetil (Aliette)!

 

Preglednica1: Seznam akaricidov za zatiranje navadne (hmeljeve) pršice

Pripravek

Aktivna

snov

Razvrstitev po IRAC

(koda)

Odmerek

Karenca

(dni)

Maksimalno število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Nissorun 10 WP

heksitiazoks

10A

1,5 kg/ha

28

1-krat

30

15

Vertimec PRO

abamektin

6

1,25 l/ha

28

2-krat

30

 

Kanemite SC

acekvinocil

20B

3,6 l/ha

21

1-krat

30

 

 

Koruzna vešča

Drugo rod koruzne vešče je zelo intenziven, kljub pogostim padavinam. V zadnjem tednu smo na svetlobni vabi na lokaciji Roje ulovili med 20 in 27 metuljev/noč. Odložena jajčeca lahko pogoste in intenzivne padavine tudi izperejo, vendar se na to ni prav veliko za zanašat. Tako v naslednjih dneh pričakujemo prve ličinke in takrat priporočamo uporabo sredstev kot so: Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. Kurstaki kot tudi Karate Zeon 5 CS: prednost v tem času bi dali pripravku Karate 5 SC, ker ima sočano delovanje tudi na hmeljevega bolhača.

Opozorilo: Agree WG in Lepinox plus imata dobro delovanje, če je pH vode 6,5!

 

Hmeljev bolhač – poletna generacija

 

Še vedno velja opozorilo glede hmeljevega bolhača, namreč njegova aktivnost je bila v teh deževnih dneh malo manjša, vendar če ga niste zatrli pred dežjem, bo v naslednjih toplih dneh povzročal veliko škodo. Zato priporočamo natančen pregled hmeljišč in po potrebi uporabo kontaktnih insekticidov na podlagi a.s. lambda-cihalotrin (Karis 10 CS ali Karate Zeon 5 CS). V spodnji preglednici so poleg odmerkov navedene tudi karence.

 

Preglednica2: Sredstva za zatiranje hmeljevega bolhača

Pripravek

Aktivna

snov

Razvrstitev po IRAC

(koda)

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Maksimalno število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

3A

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

20

Karis 10 CS

lambda-cihalotrin

3A

0,0035-0,005 % (0,125 l/ha)

14

2-krat

50

 


Datum objave obvestila: 06.08.2020 15:57
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS