(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Zgodnje sorte vinske trte so trenutno v fenološki fazi barvanja oz. mehčanja jagod (BBCH 83 – 85), medtem ko so pozne sorte v fenološki fazi: BBCH 81 (začetek sortno značilnega bar...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma v razvojni fazi 79 (večina jagod se med seboj dotika). Nastopil je čas za TRETJE ZATIRANJE ameriškega škržatka (Scaphoideus ti...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 79 (večina jagod se med se...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 77 (začetek dotikanja jago...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma v fazi dotikanja jagod – BBCH 75 (jagode velikosti graha) Nastopil je čas za DRUGO ZATIRANJE ameriškega škržatka (Scaphoideus...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl