84. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 12 - 21.07.2023 11:38 - Zaključeno


Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 79 (večina jagod se med seboj dotika).

 

PERONOSPORA

 

Zaradi bujne rasti vinske trte in napovedanih padavin za preprečitev novih okužb priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov. Priporočamo, da presledki med škropljenji niso daljši od 10 dni. Zaradi možnosti pojava odpornosti bolezni na pripravke je potrebno pripravke uporabljati v skladu z antirezistentno strategijo (izmenično med skupinami).

 

navzkrižna rezistenca – enak način delovanja

navzkrižna rezistenca - a.s. cimoksanil

navzkrižna rezistenca - a.s. amisulbrom in ciazofamid:

navzkrižna rezistenca - a.s. piperidinil tiazol izoksazolinov

navzkrižna rezistenca – a.s. metalaksil - M

Pripravki pri katerih je manjša možnost nastanka odpornosti:

AMPEXIO

(0,5 kg/ha)

MOMENTUM F

(4 kg/ha)

SANVINO (1,5 kg/ha)

ORONDIS ULTRA

(0,67 L/ha)

FOLPAN GOLD (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha)

MIKAL FLASH

(4 kg/ha)

ENERVIN

(2,5 kg/ha)

MOMENTUM TRIO (3kg/ha)

 

ZORVEC VINABEL

(0,6 L/ha)

 

MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha)

FORUM STAR

(1,6 kg/ha)

CYMBAL (0,25 kg/ha)

Kontaktni pripravki s kurativnim delovanjem:

ORONDIS (0,6 L/ha)

 

 

ORVEGO (0,8 L/ha)

REBOOT (0,4 kg/ha)

DAIMYO F (2,5 L/ha)

 

 

 

PERGADO D

(1,4 L/ha)

TWINGO (3 kg/ha)

MILDICUT (4 L/ha)

 

 

 

PERGADO F

(3,0 kg/ha)

 

VIDERYO F (2,5 L/ha)

 

 

 

PERGADO SC

(0,6 L/ha)

 

VINCYA F (2,5 L/ha)

 

 

 

PERGADO C

(4 - 5 kg/ha)

 

 

 

 

 

REVUS (0,6 l/ha)

 

 

 

 

 

SFINGA EXTRA WDG (2 kg/ha)

 

 

 

 

 

VALIS F (2 kg/ha)

 

 

 

 

 

 

Zraven zgoraj naštetih pripravkov lahko uporabite tudi FYTOSAVE (2 L/ha), ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Uporabiti je mogoče tudi pripravka LBG-01F34 ali Soriale LX v odmerku 4 L/ha, če se uporabljata samostojno oz. 3 L/ha v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali Foshield (4 L/ha) ali Delan pro v odmerku 3 L/ha.

Pripravkom Cymbal, Orondis, Pergado SC in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

OIDIJ

Nevarnost za pojav oidija vinske trte še ni minila zato lahko za preprečitev okužb s to boleznijo uporabite enega od spodaj naštetih pripravkov. Zaradi možnosti pojava odpornosti bolezni na pripravke je potrebno pripravke uporabljati v skladu z antirezistentno strategijo (izmenično med skupinami).

navzkrižna rezistenca

navzkrižna rezistenca - IBE fungicidi (v eni rastni dobi največ dvakrat)

navzkrižna rezistenca - a.s. difenokonazol

navzkrižna rezistenca - strobilurini in njihove kombinacije

navzkrižna rezistenca - karboksanilidi in njihove kombinacije

navzkrižna rezistenca - bezofenoli in benzoilpiridini

TALENDO

(0,25 L/ha)

CUSTODIA

(0,7 L/ha)

DIFCOR 250 EC

(0,12 L/ha)

COLLIS SC

(0,4 l/ha)

Collis SC (tudi strobilurin)

KUSABI 300 SC (0,3 L/ha)

TALENDO EXTRA

(0,2 - 0,4 l/ha)

DOMARK 100 EC

(0,3 L/ha)

Dynali (tudi IBE)

Cabrio top

SERCADIS

(0,15 L/ha)

VIVANDO (0,2 L/ha)

 

DYNALI (0,65 L/ha)

Mavita 250 EC (tudi IBE)

Custodia (tudi IBE)

 

 

 

FOLICUR EW 250

(0,4 L/ha)

Score 250 EC

(tudi IBE)

Nativo 75 WG

(tudi IBE)

 

 

 

MAVITA 250 EC (0,2 L/ha)

 

Universalis

 

 

 

MYSTIC 250 EC

(0,4 L/ha)

 

 

 

 

 

NATIVO 75 WG

(0,16 kg/ha)

 

 

 

 

 

ORIUS 25 EW (0,4 L/ha)

 

 

 

 

 

PROSPER CS 300

(1 L/ha)

 

 

 

 

 

REVYONA (2 L/ha)

 

 

 

 

 

SCORE 250 EC

(0,2 L/ha)

 

 

 

 

 

TEBUSHA 25% EW

(0,4 L/ha)

 

 

 

 

 

TOPAS 100 EC

(0,3 L/ha)

 

 

 

 

 

UNICORN DF

(2,2 kg/ha)

 

 

 

 

 

Zraven zgoraj naštetih pripravkov lahko uporabite tudi KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 L/ha) ali pripravke, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi: FYTOSAVE (2 L/ha), VITISAN (12 kg/ha) oz. KARBICURE (5 kg/ha).

 

Pripravka Cabrio top (2,0 kg/ha) ali Universalis (2 L/ha) zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Azumo WG, Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol Disperss, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Pol-Sulphur 80 WG oz. WP, Sulfar, Vertipin, Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF.

 

NEURJA IN TOČA

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti!

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO glede koncentracij in primerne uporabe v določeni fenološki fazi ter zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 21.07.2023 11:38
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS