88. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV - 02.08.2023 09:24 - Zaključeno


Zgodnje sorte vinske trte so trenutno v fenološki fazi barvanja oz. mehčanja jagod (BBCH 83 – 85), medtem ko so pozne sorte v fenološki fazi: BBCH 81 (začetek sortno značilnega barvanja).

 

PERONOSPORA

 

Za zaključna škropljenja priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov, kot so:

 

Badge WG (2,5 kg/ha)

Kocide 2000 (2,0 kg/ha)

Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha)

Cuproxat (5,3 L/ha)

Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha)

Nordox 75 WG (1,6 kg/ha)

Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha)

 

* Karenčna doba bakrovih pripravkov je 21 dni.

 

Pri uporabi bakrovih pripravkov lahko na 'aromatičnih' sortah (npr. Sauvignon) vinske trte po podatkih iz strokovne literature prihaja do vpliva na arome. Zato lahko namesto njih proti peronospori vinske trte uporabite pripravke, ki imajo krajšo karenčno dobo (glej preglednico spodaj). Zaradi možnosti pojava odpornosti bolezni na pripravke je potrebno pripravke uporabljati v skladu z antirezistentno strategijo (izmenično med skupinami).

 

navzkrižna rezistenca – enak način delovanja

navzkrižna rezistenca - a.s. cimoksanil

navzkrižna rezistenca - a.s. amisulbrom in ciazofamid:

navzkrižna rezistenca - a.s. piperidinil tiazol izoksazolinov

Pripravki pri katerih je manjša možnost nastanka odpornosti:

AMPEXIO

(0,5 kg/ha, karenca 21 dni)

MOMENTUM TRIO (3kg/ha, karenca 28 dni)

SANVINO (1,5 kg/ha, karenca 28 dni)

ORONDIS ULTRA

(0,67 L/ha, karenca 21 dni)

MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha, karenca 28 dni)

PERGADO F

(3,0 kg/ha, karenca 28 dni)

CYMBAL (0,25 kg/ha, karenca 7 dni)

 

ORONDIS (0,6 L/ha, karenca 14 dni)

 

PERGADO SC

(0,6 L/ha, karenca 21 dni)

REBOOT (0,4 kg/ha, karenca 28 dni)

Kontaktni pripravki s kurativnim delovanjem:

 

 

PERGADO C

(4 - 5 kg/ha, karenca 21 dni)

TWINGO (3 kg/ha, karenca 28 dni)

DAIMYO F (2,5 L/ha, karenca 28 dni)

 

 

REVUS (0,6 l/ha, karenca 21 dni)

 

MILDICUT (4 L/ha, karenca 21 dni)

 

 

SFINGA EXTRA WDG (2 kg/ha, karenca 28 dni)

 

VIDERYO F (2,5 L/ha, karenca 28 dni)

 

 

VALIS F (2 kg/ha, karenca 28 dni)

 

VINCYA F (2,5 L/ha, karenca 28 dni)

 

 

 

Zraven zgoraj naštetih pripravkov lahko uporabite tudi Fytosave (2 L/ha, karenca 3 dni), ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi, ali pripravek Foshield (4 L/ha, karenca 14 dni) ali pripravek Follow 80 WG (1,25 kg/ha, karenca 28 dni). Pripravkom Cymbal, Orondis, Pergado SC in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

 

OIDIJ

Proti oidiju vinske trte lahko uporabite enega od pripravkov na osnovi žvepla (glej preglednico spodaj). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

Azumo WG (4-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Pepelin (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Cosan (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Thiovit jet (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Kumulus DF (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Vindex 80 WG (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Microthiol special (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Sulfar (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Microthiol Disperss (3-8 kg/ha, karenca 28 dni)

Vertipin (5-7,5 L/ha, karenca 5 dni)

 

V primeru močnejšega pojava oidija lahko uporabite pripravek Karathane Gold 350 EC (0,6 L/ha, karenca 21 dni).

 

SIVA GROZDNA PLESEN - BOTRITIS

 

V primeru napovedi pojava večdnevnih padavin se pred začetkom padavin pri sortah, ki so v fenološki fazi ''začetek mehčanja jagod'' priporoča uporaba ''botricidov'' ob upoštevanju karenčne dobe. Priporočamo škropljenje samo v coni grozdja (v tem primeru zadostuje polovični odmerek), pri čemer mora biti cona grozdja dobro omočena.

 

AMYLO-X

(1,5 – 2,5 kg/ha, karenca

ni potrebna)

LIBRETO

(1,5 L/ha, karenca 14 dni)

PREV-GOLD

(6,4 L/ha, karenca 1 dan)

SCALA

(2 L/ha, karenca 21 dni)

TELDOR SC 500

(1,5 L/ha, karenca 14 dni)

BOTECTOR

(1 kg/ha, karenca 1 dan)

MYTHOS

(2,5 L/ha, karenca 21 dni)

PREV-GOLD GARDEN

(6,4 L/ha, karenca 1 dan)

SERENADE ASO

(4 L/ha, karenca ni potrebna)

UNIVERSALNI FUNGICID

(0,25 kg/ha, karenca 1 dan)

CANTUS

(1,2 kg/ha, karenca 28

dni)

OROCIDE PLUS

(6,4 L/ha, karenca 1 dan)

PROLECTUS

(1,2 kg/ha, karenca 14 dni)

SWITCH 62,5 WG

(1 kg/ha, karenca 21 dni)

ZENBY

(1,5L/ha, karenca 21 dni)

KARBICURE

(5 kg/ha, karenca 1 dan)

POLYVERSUM

(0,25 kg/ha, karenca 1 dan)

PYRUS 400 SC (2 L/ha, karenca

35 dni)

TAEGRO

(0,37 kg/ha, karenca 1 dan)

 

 

NEURJA IN TOČA

V primeru pojava neurij in toče v tem času priporočamo uporabo enega od zgoraj naštetih bakrovih pripravkov ter dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin ali podobni. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO glede koncentracij in primerne uporabe v določeni fenološki fazi ter zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 02.08.2023 09:24
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS