(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane dosegajo 90 do 95 % končne velikosti (79 po lestvici BBCH). Zgodnje sorte že zorijo (80 – 85 po lestvici BBCH). Za varstvo srednje poznih in poznih sort svetujemo ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta pričenja z zorenjem; jagode začenjajo s sortno značilnim barvanjem (79 – 81 po lestvici BBCH). Posameznim ranim sortam se jagode tudi že mehčajo. S prehodom v zorenje...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta razvija plodiče. Večina jagod se med seboj dotika (78 – 79 po lestvici BBCH). Padavine omogočajo bujnejšo razrast in kljub trenutno visokim temperaturam ozračja so ok...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane dosegajo 80 do 90 % končne velikosti (78 – 79 po lestvici BBCH). Zgodnje sorte hrušk zorijo (79 – 85 po lestvici BBCH). Za varstvo pred škrlupom svetujemo pripravk...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
V nasadih paprike opažamo poškodbe gosenic koruzne vešče. Priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida ob pojavu prvih gosenic, preden se zavrtajo v plodove. Uporabite lah...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja