91. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH JESENI - 23.10.2020 13:59 - Zaključeno


Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Setev žita se bo zaradi neugodnih vremenskih razmer začela nekoliko kasneje (prekomerna vlaga v tleh). Jeseni lahko plevele zatiramo takoj po setvi (pred vznikom ali po vzniku posevka). Še posebno priporočamo ta ukrep na poljih kjer se redno pojavljajo težave z zapleveljenostjo. Pozorni morate biti na dnevne in nočne temperature. Dnevne naj bodo med 8 – 10 ºC, nočne pa nad 0 ºC.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo


Datum objave obvestila: 23.10.2020 13:59
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS